Ψήστε τη σε μέτρια φωτιά για να αφαιρεθεί το λίπος της!